Aktualności

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Utworzono: środa, 02, October 2019

Włączając się w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji (30 IX – 06 X 2019), uczniowie klasy 1J przygotowali wystawę dotyczącą specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii).

Zorganizowano szkolny konkurs na małą formę literacką „Z pamiętnika dyslektyka” przeznaczony dla uczniów posiadających opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stwierdzające dysleksję i dysortografię.

W najbliższym czasie w bibliotece szkolnej zaplanowane są spotkania autorskie z regionalnymi twórcami kultury.

Koordynatorki obchodów: pani Joanna Wachuda i pani Joanna Zając.