Aktualności

XI edycja Konkursu Artystycznego „Młode Talenty II LO”.

Utworzono: wtorek, 05, March 2019

Konkurs adresowany jest do uczniów „Kopernika” i ma na celu: zachęcanie młodzieży do twórczej pracy, poszukiwanie ukrytych talentów oraz ich promowanie. Motto konkursu brzmi: „Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki” (Leonardo da Vinci).

W tym roku temat prac brzmi: „Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej” - MAGIA WSPOMNIEŃ. Podobnie jak w ubiegłych latach, uczniowie będą mogli wyrazić swoją duszę w  kategoriach literackiej (wiersz/opowiadanie) i graficznej (fotografia/praca plastyczna).Nagrody dla autorów najlepszych prac zostaną ufundowane przez Radę Rodziców II LO.
Przyjmowanie prac do 22 marca 2019r. (Prace przyjmują nauczyciele języka polskiego i wiedzy o kulturze.)