Artykuły

Polka Niepodległa!

Utworzono: piątek, 11, January 2019

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły przystąpili do realizacji projektu CEO ,, Solidarna szkoła’’. Działania podejmowane w ramach programu mają dostarczyć wiedzę na temat przemian demokratycznych w  Polsce i Europie w drugiej połowie XX wieku, a przede wszystkim motywować do zaangażowania się na rzecz idei solidarnościowych.


W pierwszym półroczu realizowaliśmy ścieżkę ,, Polka Niepodległa’’. W ten sposób zwróciliśmy uwagę na fakt, że historię pisały też kobiety i odgrywały ważną  rolę  w opozycji PRL.
Opiekę nad projektem objęły E. Kamińska, A. Woźniak i L. Zbroszczyk.