Aktualności

Olga i Bogna - Stypendystki Prezesa Rady Ministrów

Utworzono: środa, 29, November 2017

"Per Aspera Ad Astra" /Przez trudy do gwiazd/- ta łacińska sentencja towarzyszyła wszystkim zebranym w auli Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku w minioną środę, 29 listopada, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych z rejonu włocławskiego.

Bohaterami tej uroczystości byli młodzi ludzie, którzy mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia naukowe, otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen. 

W tym roku stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Olga Łukomska uczennica klasy III a naszego liceum, natomiast w roku ubiegłym Bogna Łukomska również z klasy III a.

Obie uczennice zarówno w pierwszej, jak i drugiej klasie miały najwyższą w szkole identyczną średnią, były laureatkami konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich.

Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty - za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej - Prezesowi Rady Ministrów. Każda szkoła mogła wytypować jednego ucznia. Nie wszystkie się jednak na to zdecydowały.

Gratulacje oraz serdeczne życzenia uczniom, którzy otrzymali dyplomy z rąk Pani Małgorzaty Oborskiej  – Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty w asyście Pani Doroty Dzięgelewskiej  – Dyrektora Delegatury we Włocławku Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,  złożyła Pani Joanna Borowiak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiejoraz Pani Barbara Moraczewska – Wiceprezydent Miasta Włocławek.

W ubiegłym roku gościnne mury LMK odwiedził Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau, Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik oraz jego zastępcy Pani Małgorzata Oborska i PaniMaria Mazurkiewicz. Na uroczystościach obecna była Dyrektor II LO Pani Małgorzata Ćwikowska,dyrektorzy szkół,  nauczyciele oraz rodzice wyróżnionych uczniów. 

Serdecznie gratulujemy Oldze i Bognie!