Aktualności

XV Jubileuszowy Dobrzyńsko-Kujawski Konkurs Recytatorski w Karnkowie

Utworzono: niedziela, 25, June 2017

20 czerwca w Karnkowie (wieś niedaleko Lipna, rodowe gniazdo Karnkowskich) odbył się XV - Jubileuszowy - Dobrzyńsko-Kujawski Konkurs Recytatorski. Zgodnie z regulaminem, każdy uczestnik konkursu recytował jeden tekst poetycki bądź prozatorski związany z najbliższym regionem lub autorstwa poety, pisarza regionalnego.

 

W konkursie tym prawie co roku brały udział - zdobywając nagrody lub wyróżnienia - uczennice II LO im. Mikołaja Kopernika we Włocławku. W tym roku naszą szkołę reprezentowała Julia Szwankowska, która pod kierunkiem pana profesora Henryka Wasilewskiego (i z pomocą swojej polonistki, pani profesor Agnieszki Wojciechowskiej) przygotowała wiersz Juliusza Słowackiego pt. "W sztambuchu Marii Wodzińskiej" (kujawskiej muzy wielkiego romantyka). Za wykonanie tego utworu jury pod przewodnictwem dra Adama Wróbla, profesora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, przyznało Julii drugie miejsce. Konkurs, tak jak w latach ubiegłych, odbywał się w pogodnej, pozbawionej przesadnej rywalizacji atmosferze. W rozdaniu nagród uczestniczył JM Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej, prof. dr hab. Stanisław Kunikowski.