Aktualności

PRO MEMORIA

Utworzono: niedziela, 04, November 2012

Wiele lat uczyli w naszej szkole. 
Zapisali się w pamięci setek absolwentów „Kopernika”.
Pamiętajmy o Nich!

+ Pan Profesor Jan Sadowski, nauczyciel historii i propedeutyki nauki o społeczeństwie, Dyrektor II LO w latach 1960-1975 – zm. w 1986 r.

+ Pan Profesor Henryk Stanisławski, nauczyciel fizyki i astronomii, Wicedyrektor II LO   

+ Pani Profesor Bożena Gorzycka-Nowakowska, nauczycielka matematyki - zm. w 1993 r.

+ Pan Profesor Wojciech Rutkowski, nauczyciel wychowania fizycznego

+ Pani Profesor Alina Idrjan (Brzezińska), nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie - zm. w  2003 r.

+ Pani Profesor Konstancja Klinkosz (Andrzejkowicz), nauczycielka języka rosyjskiego - zm. w 2007 r.

+ Pani Profesor Krystyna Padło, nauczycielka biologii - zm. w 2010 r.

+ Pani Profesor Helena Cieślak, nauczycielka geografii i turystyki - zm. w 2011 r.