Aktualności

Dzień Walki z Ubóstwem

Utworzono: wtorek, 16, October 2012

17 października to Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. W tym roku zbiega się on z Międzynarodowym Dniem Godności, obchodzonym tradycyjnie w trzecią środę października.

W związku z tym, w ramach współpracy z Amnesty Internacional, szkolna grupa AI, biorąca udział w projekcie „Edukacja dla godności”, przygotowała akcję, polegającą na zbieraniu podpisów pod petycjami przeciwko przymusowym wysiedleniom we Włoszech i Brazylii. Uczniowie propagować będą prawa człowieka, w tym prawo do godnego życia i prawo do mieszkania. Opiekunem szkolnej grupy AI i koordynatorką działań jest Elżbieta Kamińska.