Osiągnięcia społeczne

Utworzono: niedziela, 29, wrzesień 2013

Rok szkolny 2016/2017

V Edycja Narodowego Czytania 

Młodzież II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika po raz piąty wzięła udział w Akcji Narodowe Czytanie. W tym roku 3 września odbyło się czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Uczniowie „Kopernika” pod opieką pani Elżbiety Kamińskiej i pani Anety Dziwulskiej wzięli udział w imprezach organizowanych na terenie naszego miasta. Najpierw uczestniczyliśmy we wspólnym czytaniu, które odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Następnie gościliśmy na Bulwarach, gdzie odbyło się wielogodzinne czytanie powieści zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Teatr Impresaryjny i Centrum Kultury „Browar B”. W II LO przygotowano wystawę prezentującą najciekawsze egzemplarze „Quo vadis” ze zbiorów biblioteki szkolnej.

 

Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka 

W dniach 8.09-10.09 dwie nauczycielki z naszej szkoły: pani Elżbieta Kamińska i pani Agnieszka Brzostowicz wraz z pięcioosobową grupą młodzieży uczestniczyły w szkoleniu i konferencji podsumowującej dwuletni międzynarodowy projekt Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Podczas Konferencji w Warszawie w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń wręczono statuetki Szkoły Przyjaznej Prawom Człowieka. 

Nasza szkoła jest jedną z 5 szkół, które jako pierwsze w Polsce otrzymają ten tytuł. Konferencję poprzedziło dwudniowe szkolenie przedstawicieli/ek projektowych grup roboczych z pięciu szkół biorących udział w projekcie, które odbyło się w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Promenada w Białobrzegach. Szkolenie było wspaniałą okazją do wspólnego spotkania, wymiany doświadczeń i zastanowienia się nad kolejnymi zadaniami, których celem będzie propagowanie szeroko pojętych praw człowieka, przeciwdziałanie przemocy i bullyingowi.

 

Program „PoczytajMy” 

W tym roku szkolnym uczniowie klasy II e i III e wezmą udział w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „PoczytajMy”. W ramach projektu młodzi ludzie przy wsparciu opiekuna tworzą klub czytelniczy i przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic lub domów dziecka. Zamierzamy więc nawiązać współpracę z osiedlowymi przedszkolami i szkołami podstawowymi. Wspólne czytanie książek jest szansą na zaangażowanie się młodzieży w działania na rzecz innych oraz na propagowani czytelnictwa. Po lekturze zadaniem młodzieży Kopernika będzie przygotowanie wspólnej zabawy, zajęć plastycznych, inscenizacji.

Program „PoczytajMy”:

• Wspiera rozwój dzieci: głośne czytanie maluchom rozwija ich wyobraźnię, pamięć, pomysłowość, wzbudza w nich ciekawość świata.

• Buduje emocjonalne więzi między czytającymi a słuchającymi dziećmi: młodzi „lektorzy” stają się dla nich przewodnikami i często przyjaciółmi.

• Kształtuje nawyk czytania książek i promuje czytelnictwo wśród młodych ludzi. 

• Pozwala na rozwijanie umiejętności przydatnych młodzieży w dalszym życiu, takich jak umiejętność publicznego wystąpienia, planowania działań czy pracy w różnorodnej grupie.

Opiekunem projektu i klubu czytelniczego jest nauczycielka języka polskiego pani Elżbieta Kamińska. 

 

"Włącz się. Młodzi i media" 

Dziewięcioro uczniów z klasy III e: Dominika Radzimska, Agnieszka Hęsiak, Gabriela Piotrowska, Marta Błaszczyk, Kamil Męczekalski, Patryk Wycichowski, Adam Czerwiński, Bartłomiej Wojtasik, Remigiusz Kujawa bierze udział w kursie e-coachingowym "Włącz się. Młodzi i media" organizowanym prze Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

"The Right to Love" 

Martyna Drzewiecka - uczennica naszej szkoły dostała się do międzynarodowego projektu Amnesty International "The Right to Love". Program realizuje młodzież z trzech krajów: Polski, Niemiec i Bośni, a jego inicjatorem jest organizacja Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży. Pierwszy obóz szkoleniowy miał miejsce w Warszawie, Berlinie i Hamburgu. W kwietniu młodzież spotka się w Bośni i Hercegowinie.

 

Konkurs "Szkolny klub wolontariatu"

Rok szkolny 2016/2017 jest rokiem wolontariatu. W związku z tym szkoła przystąpiła do konkursu "Szkolny klub wolontariatu", organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Zadaniem szkoły jest realizacja przewidzianych w konkursie zadań. Więcej informacji na stronie www.wolontariatwszkole.pl oraz w zakładce Szkolny Klub Wolontariatu.

Rok szkolny 2015/2016

Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka 

Nasza szkoła, jako jedna z 5 szkół w Polsce, uczestniczy od zeszłego roku szkolnego w międzynarodowym projekcie „Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka” wraz ze szkołami z Włoch, Irlandii i Portugalii. W ramach projektu odbywają się warsztaty antydyskryminacyjne dla każdej klasy i szkolenia dla Rady Pedagogicznej, pracowników obsługi i administracji.

Powołany zespół opracował strategię i harmonogram działań na ten rok.

W związku z projektem Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Ćwikowska uczestniczyła 14 października w konferencji prasowej w Warszawie. Koordynatorką projektu w szkole jest Elżbieta Kamińska, która wraz z młodzieżą uczestniczyć będzie w obozie szkoleniowym w Palermo na Sycylii w dn. 7-13.11.2015. Spotkanie to służyć będzie wymianie doświadczeń i pomysłów związanych z promowaniem praw człowieka i tolerancji oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji.

 

„Na różowo o profilaktyce” 

Październik to miesiąc, w którym szczególną uwagę poświęca się profilaktyce raka piersi. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika włącza się w ogólnopolską akcję już od 8 lat. Wzorem lat ubiegłych uczennice naszej szkoły uczestniczyły w spotkaniu z położną, która mówiła o czynnikach ryzyka i zapobieganiu nowotworom piersi, a co najważniejsze zachęcała do samokontroli. Tym razem w myśl hasła „Rok otwartej szkoły” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, akcja ta została przeniesiona w środowisko lokalne. Uczniowie opuścili progi szkoły, kierując swoje kroki na osiedle Zazamcze. 100 ulotek i 100 balonów stało się znakiem rozpoznawczym tej akcji, zachęcającej kobiety do badań. Happening spotkał się z niezwykle ciepłym odbiorem. „Zaróżowiło się” przed szkołą i na Zazamczu, a wszystko za sprawą działań naszych uczniów w nadziei na skuteczność propagowanej profilaktyki. Koordynatorem akcji były: pani Agnieszka Brzostowicz - wychowawca klasy o profilu aktywności twórczej, pedagog pani Joanna Wachuda i pielęgniarka szkolna pani Małgorzata Buze.

 

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do projektu „Krokus” 

Projekt Krokus funkcjonuje na świecie już od wielu lat, a każdego roku coraz więcej szkół angażuje się w jego realizację. W ramach projektu szkoły otrzymują cebulki żółtych krokusów. Cebulki zasadzone przez uczniów jesienią, zakwitają z końcem zimy. Kwiaty mają przede wszystkim przypominać półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie Holokaustu. Ich kwitnienie może mieć również inny symboliczny wymiar - krokusy, które przetrwały w ziemi zimę, rozkwitają jako jedne z pierwszych kwiatów, przynosząc nadzieję nadchodzącej wiosny. Kolor kwiatów przypomina także żółte gwiazdy Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu okupowanych przez nazistowskie Niemcy krajach. Projekt Krokus pozwala na zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, a także na rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw wiążących się z dyskryminacją, uprzedzeniami i nietolerancją. W tym roku również nasi uczniowie z klas I e i II e zasadzą przy szkole żółte krokusy. Koordynatorkami projektu są panie: Elżbieta Kamińska i Agnieszka Brzostowicz.

 

Obóz szkoleniowy Amnesty International 

W dniach 6-13.11.2015 uczennice naszej szkoły: Aleksandra Małecka i Dominika Gospodarowicz wraz z nauczycielką Elżbietą Kamińską uczestniczyły w obozie szkoleniowym Amnesty International w Palermo na Sycylii w ramach projektu „Szkoła przyjazna prawom człowieka. Stop bullying.”

Na obozie spotkali się przedstawiciele 5 szkół z Polski, 6 szkół z Portugalii, 3 z Włoch i 3 z Irlandii oraz koordynatorzy ze wszystkich krajów. Celem warsztatów była integracja młodzieży, przełamywanie barier językowych, wymiana doświadczeń, zaplanowanie dalszych działań oraz dokonanie ewaluacji. Wspólnie przygotowaliśmy flash mob na placu teatralnym w Palermo. Zajęcia prowadzone były w różnych grupach: wspólnie, narodowych i międzynarodowych, uczniowskich i nauczycielskich.

Oprócz codziennych warsztatów uczniowie zwiedzili Rzym i Palermo, a po zakończeniu obozu piątkowe popołudnie spędzili na plaży w Mondello.

 

Maraton Pisania Listów Amnesty International 

12 grudnia 2015 roku (sobota) w godzinach 10.00-17.00 odbył się Maraton Pisania Listów Amnesty International. Uczestnicy maratonu pisali listy w obronie ludzi prześladowanych, torturowanych, skazanych; w obronie osób, których prawa człowieka są łamane. Organizatorami maratonu są: p. Elżbieta Kamińska i p. Norbert Skonieczny z Gimnazjum nr 3 we Włocławku. O bohaterach tegorocznego maratonu można przeczytać na stronie Amnesty International. 

 

Szlachetna paczka 

W grudniu 2015 roku wzięliśmy udział w akcji charytatywnej „Szlachetna paczka”. Szkolnym koordynatorem przedsięwzięcia była pedagog Elżbieta Politułło. Ogromne zaangażowanie młodzieży w przygotowanie darów dla wskazanej rodziny zostało docenione przez organizatorów akcji. Dzięki temu otrzymaliśmy specjalne podziękowanie.

 

WOŚP 

8 stycznia 2016 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika odbył się 24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W czasie finału miała miejsce zbiórka pieniędzy do puszek przeprowadzona wśród uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi II LO. Odbyła się również sprzedaż kanapek i sałatek przygotowanych przez klasy. Ukoronowaniem finału był koncert w którym udział wzięli: uczniowie II LO, absolwent Łukasz Bąkowski, Zespół Pieśni i Tańca Kujawy, grupa taneczna Rida da Riddim, Cheerleaderki z Anwil Dance Team.

 

Warsztaty fotograficzne 

W ramach projektu Amnesty International "Szkoła przyjazna prawom człowieka", który zakłada również rozwój pasji i zainteresowań uczniów, 14 stycznia 2016 roku odbyły się warsztaty fotograficzne prowadzone przez trenerki z Warszawy.

Zadaniem młodzieży było wypracowanie pomysłów oraz wykonanie zdjęć na bilbordy i plakaty promujące prawa człowieka i wyrażające sprzeciw wobec przemocy i dyskryminacji. Pomysły uczniów utrwalił na zdjęciach zaproszony na warsztaty fotograf Gazety Pomorskiej Wojciech Alabrudziński.

 

Konferencja w Wyższym Seminarium Duchownym z okazji Dnia Świętości Życia 

7 kwietnia 2016 roku w Wyższym Seminarium Duchownym odbył się diecezjalny Dzień Świętości Życia, podczas którego uczennice naszej szkoły, Olga i Bogna Łukomskie, otrzymały nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną pt. "Życie darem jest". Nagrodę wręczył pasterz Diecezji Włocławskiej biskup Wiesław Alojzy Mering.

 

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile 

Już po raz czwarty w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim Muzeum POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. 19 kwietnia na ulicach Warszawy i innych miast w Polsce i za granicą wolontariusze będą rozdawać papierowe żonkile – symbol pamięci o bohaterach powstania z 1943 roku.

 

Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka 

 

W ramach dwuletniego międzynarodowego projektu Amnesty International "Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka"- "Stop bullying" opracowana została Karta Zachowań, która obowiązywać będzie w naszej szkole. Zawiera ona zasady postępowania, zadania, cele i działania szkoły, mające na celu zapobieganie przemocy, agresji, dyskryminacji i bullyingowi. Karta Zachowań znajduje się w zakładce Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka.

 

Rok szkolny 2014/2015

Projekt „Szkoła przyjazna prawom człowieka” 

W tym roku szkolnym nasza szkoła, dzięki podejmowanym wcześniej działaniom i udziałowi w różnych projektach, została zaproszona przez Amnesty International do dwuletniego międzynarodowego projektu „Szkoła przyjazna prawom człowieka” jako jedna z pięciu szkół w Polsce i siedemnastu w Europie.

Projekt „Nienawiść. Jestem przeciw” 

Od kilku lat nasza szkoła współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, biorąc udział w wielu projektach i akcjach. W tym roku szkolnym grupa uczniów we współpracy z CEO i szkołami z Norwegii realizuje projekt „Nienawiść. Jestem przeciw”, którego celem jest uwrażliwienie uczniów na „mowę nienawiści”.

Profilaktyka a Ty 

II LO uczestniczy w programie PaT, czyli Profilaktyka a Ty, którego celem jest propagowanie zdrowego i odpowiedzialnego trybu życia poprzez udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych.

Z tej okazji uczestniczyliśmy w dniach 24-25.04. w Kujawsko-Pomorskim Przystanku PaT w Toruniu. W ramach tego spotkania odbyła się „Noc Teatru”, w której udział wziął szkolny teatr „Światło”, prezentując spektakl „Świat- kombinat”. Teatr zaprezentował się także 1.06.2015 w Browarze B podczas dnia Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki, którego szkoła jest współorganizatorem. Tego dnia po spotkaniu w Browarze B młodzież przemaszerowała ulicami miasta, by zakończyć akcję zrywem wolnych serc i belgijką na Placu Wolności. Organizacją akcji z ramienia szkoły zajmuje się pani Elżbieta Kamińska.

Ośmiu Wspaniałych 

9 kwietnia odbyło się podsumowanie wyników V Lokalnej Edycji Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych. Podczas uroczystej gali w Urzędzie Miasta wręczono dzieciom i młodzieży srebrne i złote Ósemki.

Konkurs ma na celu nagrodzenie pracy młodych wolontariuszy. Laureatką konkursu z II LO została uczennica klasy 2 c Dominika Gospodarowicz, natomiast srebrne ósemki otrzymały Katarzyna Banasiak również z klasy 2 c oraz Klaudia Fydryszewska z klasy 1e.

Rok szkolny 2013/2014

Pani Elżbieta Kamińska, nauczycielka języka polskiego zajęła III miejsce w konkursie na prezentację multimedialną „Odkryj talent w swoim uczniu”, organizowanym przez Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Nagrodę odebrała na konferencji „Odkryj talent w swoim uczniu - przykłady dobrych praktyk”. Prezentacja zawiera przykładowe działania w różnych obszarach i dotyczące różnych form aktywności uczniów oraz nauczyciela na przestrzeni ostatnich lat pracy w II LO im. M. Kopernika we Włocławku.

 Prezentacja multimedialna

 

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Amnesty International na projekt promujący prawa człowieka – szkolna grupa jako laureat. Obóz szkoleniowy Amnesty International. 

W dniach 9.09-13.09.2013 uczennice szkolnej grupy Amnesty International, działającej przy II LO im. M. Kopernika we Włocławku, uczestniczyły w obozie szkoleniowym zorganizowanym przez AI w ramach projektu „Prawa człowieka. Teraz ! To jest w Twoich rękach”.

Udział w warsztatach był nagrodą dla zwycięzców ogólnopolskiego konkursu na projekt dotyczący praw człowieka. 86 szkół z całej Polski przystąpiło do projektu, 16 szkół z Polski zaproszono do Międzywodzia koło Międzyzdrojów. Uczniowie i opiekunowie uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez trenerów i edukatorów oraz działaczy Amnesty International. Uczniowie dowiedzieli się, jak pracować z grupą lokalną i mediami, jak przeprowadzić skuteczną akcję, jak zarządzać projektem. Poznali przykłady dobrych akcji i dobrych praktyk. Mieli spotkania z aktywistami różnych organizacji. Przygotowali akcję dotyczącą praw uchodźców. Opiekunem szkolnej grupy jest p. Elżbieta Kamińska.

Gala Wolontariatu Amnesty International 

5 grudnia 2013r. szkolna grupa Amnesty International działająca w II LO im. M. Kopernika we Włocławku uczestniczyła w Gali Wolontariatu w Warszawie na zaproszenie zarządu Amnesty International.

Na gali obecna była dyrektorka polskiego oddziału AI pani Draginja Nadażdin oraz prezeska zarządu AI pani Agnieszka Gałka. Na gali, zaproszona młodzież- laureaci projektu z całej Polski, przedstawiała swoje działania w ramach projektu „Prawa człowieka. Teraz ! To jest w Twoich rękach”. W dalszej części pani Martyna Markiewicz- koordynatorka aktywizmu AI zaprezentowała możliwości działania poza projektem, a zaproszeni edukatorzy i aktywiści prezentowali swoją działalność wolontariacką. Była to kolejna okazja do wymiany doświadczeń w działaniach na rzecz praw człowieka. Opiekunką szkolnej grupy AI w „Koperniku” jest p. Elżbieta Kamińska.

 

Koncert dla Moniki 

6 grudnia 2013r. w II LO im. M. Kopernika we Włocławku odbył się koncert charytatywny, z którego dochód przekazany został na rehabilitację naszej uczennicy Moniki, która kilka miesięcy temu uległa poważnemu wypadkowi.

W koncercie wzięli udział uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni goście. To jedno z wielu działań podjętych przez społeczność szkolną, by wspomóc Monikę w powrocie do zdrowia. W szkole zostanie zorganizowany także kiermasz ciast. Wydany będzie okazjonalny kalendarz oraz płyta z piosenkami wykonywanymi przez naszych uczniów i absolwentów.

 

Wernisaż 

13 grudnia 2013r. w II LO im. M. Kopernika odbył się wernisaż, mający na celu prezentację zdjęć, które znalazły się w wydanym okazjonalnie przez szkołę kalendarzu na rok 2014. Przygotowanie kalendarza to jedna z kilku akcji organizowanych w szkole, mających na celu zebranie środków finansowych na rehabilitację naszej uczennicy Moniki.

W sesji zdjęciowej do kalendarza wzięli udział nauczyciele szkoły. Inicjatorką i pomysłodawczynią projektu jest pani Agnieszka Brzostowicz - opiekunka Samorządu Szkolnego. 

 

Ośmiu Wspaniałych 

4 kwietnia 2014r. w Urzędzie Miasta we Włocławku odbyła się gala Lokalnej Edycji Samorządowego Konkursu Ośmiu Wspaniałych. W tym roku do eliminacji zostali zgłoszeni wolontariusze z 9 włocławskich szkół.

Nasze liceum reprezentowały 4 uczestniczki: Aleksandra Mirecka z klasy III B, Alicja Szydłowska z klasy II C, Patrycja Mosak z klasy III G oraz Dominika Gospodarowicz z klasy I C. Dwie z nich weszły w skład tegorocznej ósemki Wspaniałych. Są to: Aleksandra Mirecka i Alicja Szydłowska.

Przy wyborze laureatów jury oceniało między innymi konsekwencję w realizacji podjętych prac, zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu, wytrwałość w pokonywaniu trudności, podejmowanie różnych działań na rzecz środowiska lokalnego oraz zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych.

 

Projekt z klasą 

Nasz szkoła otrzymała tytuł „Szkoły dobrze zaprojektowanej”. Jest on efektem udziału w konkursie „Projekt z klasą” organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era. Grupa uczniów z klas I C i I D weźmie udział w projekcie „Na przekór stereotypom - fakty i mity o najbardziej nielubianych przez Polaków narodowościach”.

Opiekunem i pomysłodawcą projektu jest p. Elżbieta Kamińska.